index.html kontakt.html

Oglądano:

firmie produkty kominki cennik dane dane kontakt

Logowanie


Producent nowoczesnych wkładów kominowych. Działamy w kierunku ochrony środowiska    


Firma: HMS Komet
Numer Konta Bankowego


Szukaj  

Nawigacja:

  Instrukcja montażu wkłady typu KOMET-FLEX zobacz

  Instrukcja montażu kominów izolowanych dwuściennych zobacz  Instrukcja montażu wkładu kominowego  

  Przed przystąpieniem do zabudowy wkładu kominowego należy sprawdzić drożność kanału ceglanego i wyczyścić go. Następnie należy dobrać do danego paleniska średnicę i grubość ścian wkładu. Wkłady kominowe powinny mieć przekroje dopasowane do obciążenia cieplnego urządzeń zgodnie z Polskimi Normami, a dla kotłów o obciążeniu powyżej 34,9 kW powinny mieć przekroje wynikające z obliczeń. Na całej długości kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich przekrojów. Mając dobraną średnicę musimy w następnej kolejności ustalić wysokość montażu trójnika oraz wyczystki i wykonać odpowiedniej wielkości otwory montażowe. W wykonanych otworach umieszczamy wyczystkę ze zbiornikiem kondensatu i powyżej montujemy trójnik do podłączenia czopucha. Montaż rur następuje najczęściej z góry, z poziomu dachu. Do rury prostej zaczepiamy linę i wkładamy ją do kanału kominowego. Następnie dokładamy rury proste opuszczając stopniowo całość przy napiętej linie w dół. Długość ostatniej rury dopasowujemy tak, żeby znajdowała się ona min. 5 cm powyżej poziomu czapki kominowej. Na tak wystającą rurę zakładamy pokrywę dachową i przykręcamy ją do czapki kominowej za pomocą kołków rozporowych. Komin zakończony jest daszkiem zabezpieczającym przed przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza kanału.

  Wymagania budowlane:  

  1.   Kominy muszą wykazywać na całej wysokości przekrój jednolity co do kształtu i powierzchni.
  2.   Czyszczenie i sprawdzanie swobodnego przelotu w przekroju komina musi być zapewnione.
  3.   Przewód łączący kocioł z kominem (czopuch) powinien zachować 5% spadku w kierunku kotła.
  4.   Długość czopucha nie może przekraczać 1/4 wysokości efektywnej komina oraz nie może być większa od 7 m. Ewentualne odstępstwo od tego powinno być poparte odpowiednimi obliczeniami.
  5.  W wypadku pionowego wylotu spalin z kotła długość pionowego odcinka czopucha powinna wynosić min. 0,22 m.

  Instrukcja montażu KOMET-FLEX
  Instrukcja montażu kominów izolowanych dwuściennych

Strona powstała dla firmy HMS Komet©2006 O.M. serwis.